Namnregister

	Sid 117	Rantatalo

	Rantatalo Otto f.1896 13/5 d.1977 3/10
	g.1925 12/12 Hilma Karolina Vitojärvi Fi f.1900 10/12

	Barn:
	1. 

	2.  Hilda Karolina f.1927 28/4 d.
	   g.1947 12/10 m. Folke Evald Mäki f.1922 16/7 d.

	3.  Eva Katarina f.1929 4/7 d.1975 19/11 i bilolycka
	   g.1952 20/9 m. Malte Gunnar Veräjä,
		 Kieksiäisvaara f.1923 28/11 d.1978 /5

	4.

	5.  Inga Margareta f.1932 8/3 d.

	6.  Folke Johannes f.1935 24/6 d.

	7.  Lars Oskar Vilhelm f.1933 22/12 d.
	 g. / m.Julia Elisabet Lehto, Kieksiäisvaara f./ d.

	8.  Henry Vilhard f.1937 27/12 d.
	   g.1959 17/5 m. Magda Gunvor Niemelä
			 f.1938 6/8 d.

	9.  Börje Otto Ingemar f.1939 24/1 d.

	10.  Harry Östen f.1940 7/12 d.

	11.  Nils Erik f.1943 16/4 d.

	12.  Bengt Roland f.1944 15/11 d.

	13.  Inger Gunilla f.1948 14/2 d.

		Namnregister