Namnregister

	Sid 168	Kostet

	Kostet Hannes Viktor f.1915 22/3 d.1976 19/1 d.
	g.1939 27/8 m. Hilja Maria Grönberg, Grönbo 
			f.1919 23/9 d.1960 23/8

	Barn:
	1. Torsten Rutger f.1939 4/8 d.

	2. Doris Mariana f.1940 14/9 d.
	   g.1962 22/6 m. Y. Göran Essberg f.1939 27/11 d.

	3. Tage Johannes f.1942 19/3 d.

	4. Tore Hilding f.1943 14/12 d.

	5. Dagmar Ingegärd 1945 7/3 d.

	6. Torgny Ingemar f.1947 8/1 d.
	    (adopt. av Lorens Vilhelm Välivaara, 
	     Sattajärvi f.1887 14/6 d. 
	     o.h.h. Amanda född Mäki f.1893 16/5 d.)

	7. Anna-Greta f.1949 1/3 d.

	8. Britt-Inger f.1950 9/6 d.

	9.

		Namnregister