Namnregister

	Sid 2	Wänkkö
		Utnämndes till Kyrkans 6:e man!
		(Antog tillnamnet Kaunisjerfvi år 1822)

    x-Wänkkö Johan Hanss. f.1775 25/5, d.1837 27/3
	g.1805 Helena Hansd Snäll fr. Erkheikki (Hannu) 
		f. 1774 26/4, d. 1826 /
 	Barn: 
 	1. Johan Johanss. f.1807 3/8, d.1877 12/1
	  Byns 1:a mantalsägare med fast.beteckn. Aro nr 1.

 	2. Brita Stina f 1808 13/11, d. 1833 / 

	3. Ulrica f. 1811 / , d. 1828 / 

	4. Hans Petter f.1813 8/9, d.1866 20/10
	  byns 2:a mantalsägare m. f.beteckning Mäki nr 2.
	  g. 1835 / m. Brita Maria Larsd fr. Vuono 
	  f. 1811 / , d. 1870 17/10

	5. Fredric f. 1815 16/10, d. 1833 / 

	x- Även Johan Hanss. vistades före giftermålet en 
	  tid i Norge.

		Namnregister