Namnregister

	Sid 202	Nilsson - Suikki

	Nilsson-Suikki Lars Isak (Kaalaman-Iikka)
			 f.1877 23/9 d.
	      g. /  m. Sandra Josefina Niemelä 
			f.1879 18/11 d.

	Barn:
	1. Einar Villiam
	  g.  /  m.

	2. Isak Arvid f.1906 9/5 d. 1975 23/6 (bos. i Pajala)
	  g.  /  m. Maria

	3. Karl Johan f.1911 19/4 d.
	  g.  /  m.

	4. Jenny Teresia
	  g.  /  m.

	5. Alma Josefina
	  g.  /  m. Niska

	6. Edvin Lennart
	  g.  /  m.

	7. Tekla Sylvia
	  g.  /  m.  Holma, Lovikka

	8. Axel Emanuel f. /  d. i Leningrad, Ryssland

	9. Ester f.1927 24/11 d.
	  g.1946 4/5 m. Bror Harju f.1919 19/11 d.

		Namnregister