Namnregister

	Sid 22	Fredricsson - Kassa

	Mågen till Johan Rantatalo övertar 
	mtl. Rantatalo nr. 3

	Fredricsson - Kassa Isac fr. Pentäsjärvi Pajala
		 f. 1828 / d. 1862 4/6 i giktsjukdom
	 x- Isac tar gårdsnamnet som efternamn.
	   g.  / m. Eva Johansd. Rantatalo 
		f. 1828 27/1, d. /

	Barn:
	1.  Gustaf (Ranta-Gusto) f. 1856 17/1, d. 1937 24/9
	   xx- g. 1877 2/4 m. Anna Caisa Tornberg 
		fr. Liviöjärvi f. 1853 / d. 

	2.  Johan Fredric f. 1857  /   d. / 
	   g. / m. Anna Gretha Hietala fr. Ylimuonio Fi 
			f. 1859 / d. /

	3.  Anna Maria f. 1859 7/6, d. /
	   g. 1884 14/2 m. Lars Levi Mäkitalo 
	   fr. Kiesiäisvaara f.1861 27/9 d.1933 17/9

	4.  Isac Vilhelm f. 1861 28/3, d.  /

	5.  Fredrica f. 1862 13/6, d.  /
	   g 1886 23/12 m. Gustav Vilhelm Hjärtström, 
		Kengis f. 1860 6/3 d. / 

	6.  Vilhelm  (Ranta-Ville)
	   g.  /  m. Stina Lapinniemi f. /  d. / 


      x- Isac var endast 10 år gammal när han blev 
	föräldralös.
	Far och mor dogo år 1838 = det sista nödåret av 
	10 nödår.
	Sannolikt har han hamnat till Kaunisvaara som 
	auktionsbarn?
	Hans far var Fredric Hansson f. 1793 /  d. 1938
	Mor: Maria Henricsd. f 1794 /  d. 1838  /

     xx- Anna Caisa d. t. Isac Persson Ylipää f. 1810 
	 d.1880 o.h.h. Anna Carolina Persd. f. 1814 d.  

		Namnregister