Namnregister

	Sid 252	Laestadius

	Förfäder till Lars Levi Laestadius

	Bonden 	Nils Olofsson, Lästad Ångermanland 
	Hustru 	Agata Sjulsdotter, samekvinna

	Johan Nicolai Laestadius, präst i Arjeplog född 1615 död 1697 
	Hustru 	Anna Andersd. Huller

	Johan 	Laestadius d. ä.  präst i Arjeplog född 1664 död 1730 
	Hustru 	Brita Noreus,  prästdotter från Silbojokk 

	Johan Laestadius d. y. präst inom Arjeplog född 1700 död 1755
	Hustru 	Catarina Gran, dotter till Olaus Gran, samepastor 
	född i Lycksele, i tjänst i Nederkalix

	Carl Laestadius, hyttmästare i Silbojokk född 1746 död 1832 
	Hustru 	i 1 äkt. Brita Ljung Stockholm, mor till 
	Kommunister Carl-Erik i Kvikkjokk

	Hustru 	i 2 äkt. Anna Lena Johansdotter, mor till 
	Lars Levi född 1600 och Petrus 1602 

	Anna-Lena var från ålders släkt med sin man, då hennes 
	morfars farfar var Johan Nicolai ovan, via klockaren 
	Olof Lestander född 1672 död 1760, 
	länsman Lars Lestander född 1701 död 1782, 
	Chatarina Lestander född 1736. 

	Anna-Lenas far Johan Hansson från Sorsele Lars Levis 
	morfars morfar, var den hetsige samepastorn Sjul Granberg, 
	som drunknade på Storavan 1731 efter ett våldsamt slagsmål 
	med sin roddare.
	Även Granbergs yngste son drunknade.

	Roddarens huvud befanns vara skadat av ett yxhugg och 
	prästen Granberg blev därför själigen misstänkt för mord. 
	Därvid stannade de hela då historien aldrig tillfullo kunde utredas.

	Enligt Petrus Laestadius var Sjul Granberg misstänkt för mord 
	på en vallpojke redan under sin studietid. 

	Petrus skräder inte orden när de gäller beskrivningen av den 
	vådlige förfadern. 
	De är inte känt att någon skulle ha ärvt de besvärliga lynnet. 

	Lars Levis fader, Hyttmästare Carl, blev slav under ett stort 
	spritmissbruk sedan han kommit på mellanhand när 
	Nasafjällets fiasko blev ett faktum.

	Han trivdes inte hemmavid under höst och vinter och Anna Lena 
	fick som regel bärja sitt hö ensam, på de torftiga nybygget i Bougt.

	Lars Levi och Petrus blev trots fattigdom i hemmet duktiga 
	i allt förekommande. 

	Lars Levi lär ha blivit mycket känd som botaniker i utlandet och 
	skulle troligen ha blivit en ny Linnè, om han inte gått in
	för prästkallet. 

	Sin grundläggande utbildning fick han hos sin halvbroder 
	Carl Erik i Kvikkjokk. 

	Lars Levi och Petrus räknade sig som samer till 2/3, och särskilt 
	den gladlynte Petrus mäkta stolt över sitt påbrå.

	Luleå den 10/3 1978
	Haldor Lundström


		Namnregister