Start	Berättelse om förfluten tid av Fridolf Karlström. 

	Fridolf Karlström f. 1887 19/2 (Karhaakan-Friidi) 
	föddes i en stuga vid nuvarande Arvid Karlströms
	bostadshus som kallades för "Lähte". 
	Fridolf är son till Fredrik Karlström 
	(Karhaakan-Feetto) och hans hustru Maria. 
	De flyttade sedan till Karhaakka där de byggt sig
	en ny stuga. 
	Vid sju års ålder började Fridolf skolan hos Mäkis
	där Kaleb Levi Wanhainen blev lärare samma år 
	efter att förut ha skolat i Muodoslompolo. 

	Som 5-6 åring såldes han jämte sin bror Isak 
	(Karhaakan-Iikka) till Kuoppa på auktion sedan 
	Kuopan-Juho erbjudit mottaga dem för lägsta 
	auktionspriset. 
	Kuopan Juho var gift med Maria (Kuopan-Maija) 
	vilken var mycket känd för sitt dåliga lynne. 
	De fick lite kläder från gården, mest utslitna 
	paltor avlagda efter någon som urvuxit dessa, 
	och enbottnade snörskor. 

	Maten som medfördes till skolan bestod av 
	långmjölk (piimä) som blandats med vatten och 
	lite hårt bröd. 
	Deras egen dotter Hilda däremot fick alltid mjölk
	för egen del till skolan. 
	Smör fick Fridolf aldrig på brödet. 

	Hos Aron-Levi brukade han få sig kornbröd 
	(rieska) och annat ätbart under lovdagar, och då 
	var han tvungen att låta sin vattenblandade piimä
	rinna ut på marken för och visa hos Kuoppas att 
	han ätit sin medhavda mat.
 
	Fridolf och Isak fick aldrig delta i familjens 
	måltider som serverades på bord. 
	På en bänk närmast dörren fick de sin mat 
	serverad vilken i regel bestod av småpotatis och
	skal som stötts och blandats i träkopp och 
	tillsatts med vatten från potatisgrytan. 

	Maija höll strängt på att auktionsbam skulle sitta
	på omnämnda bänk och äta sin mat här. 
	Fridolf minns hur han en gång togs mot Maijas 
	vilja till bordet och fick äta sin måltid vid sidan
	av Johan som trotsad Maijas påbud. 
	Det är outplånligt för Fridolf detta ögonblick då 
	han fick äta av den mat som övriga fick, likaså 
	det utfall som Maija gjorde mot Johan för detta 
	hans motstånd mot henne. 

	När Fridolf fått sin tarvliga kost, kördes han ut av
	Maija med orden "nytt lurjus lehtiä riipimän" vilket
	betyder: "trashank, ut i lagårn till att plocka löv". 
	Därifrån hämtades han till läxläsning när Maija så
	bestämd. 
	När denna var avklarad, kördes han åter ut till 
	arbetet.
 
	Fridolf berättar att hans bror Isak var svag i 
	lederna. 
	Han hade svårt att lära sig stå och att gå. 
	Han blev därför badat i vatten som uppvärmts 
	och vari granris ilagts.
 
	Fridolf kommer ihåg hur Isak fick utstå mycket 
	för detta sitt handikapp. 
	En gång var Maija i ett rasande humör för att 
	Isak inte kunde kliva över vattenså-kanten. 
	Hon tog hett vatten och hällde i sån och doppade
	den stackars pojken om och om igen i det heta 
	vattnet. 
	När han så skrek och ville slippa från tortyren, 
	blev han piskat med ris på hans ömma kropp. 
	Till att hjälpa i prygladet deltogo bondens syster 
	Maria Essberg (Essberin-Maija) samt 
	Juhos broder Erik (Kuopan-Erkki) och 
	Fredrik Karlström (Palon-Feetto).

	Isak fick härvid ett rapp med enrisruska i 
	vänster öga att synen för all framtid blev skadat. 

	Text av P.J. Niemi
Start