Start	Malmfyndigheten i Kaunisvaara.

	Man hittade från Antin-törmä en sten som 
	bedömdes vara av någon annan art än vanlig sten.
	Från Finland kom en filosofie doktor Thanner som
	började undersöka terrängen runt byn med sina 
	apparater.
	Han ansåg den upphittade stenen tillhöra från en 
	bergart som var järnmalmsinnehållande och som
	flyttats till fyndplatsen av inlandsisen förr 
	i tiden.
	
	Under assistans av August Harju (Harjun Augusti) 
	och Oskar Suikki (Nikun Oskari) hittades sedan 
	den malmförande berggrunden intill byn och 
	grävningar påbörjades.
	
	Man grävde med spadar och trappvis ner i jorden.
	På varje trappa arbetade två man och skyfflade 
	upp den jord som arbetslaget nedåt kastat upp.
	På djupa grävningar hade man sålunda ett 
	mångfald trappor på vilka arbetare stod och 
	skottade upp jord till sina kamrater längre upp.
	
	På vintern ordnades sedan borrmaskiner som 
	borrade ner på ett antal platser.
	En man som deltog i borrningen hette Stridh och
	var en kraftkarl, stor och kraftigt byggd.
	Emil Kostet (Emeli) körde vatten till borrarna 
	med häst.
	Han sägs ha varit ofta berusad i körningen.
	
	Malmborrarna bodde i en stuga vid gamla 
	gästgivaregården Suoja (malmipirttillä) vilken 
	byggts upp för inkvartering av utifrån flyttade
	malmundersökare.
	I stugan har sedermera bott Carl Johansson,
	Johan Kangas och numera köpt av Pajala 
	kommun till pensionärsbostad. 

	Av P.J. Niemi
Start