Start	Kengis-historia.
 
	Kengis grundades år 1645 av Arent Grape och 
	kallades för Kengisbruk.
	Han var från Stockholm men av tysk härkomst. 
	Han uppförde järnbruk här.
 
	År1652 ingick han dock kompanjonsskap med 
	Stockholmska handelsmän som voro bröder och 
	hette Abraham och Jakob Momma. 
	De härstammade från Holland.
 	Sedermera adlades dessa bröder och fick heta 
	Renstierna i efternamn.

	År 1717 kom ryska sabotörer och brände ner 
	järnbruket, herrgården, kyrkan och alla hus runtom. 
	År 1724 kom bruksrörelsen dock i gång på nytt 
	och år 1730 utnämndes tyskfödde 
	Abraham Steinholtz som ägare av företaget.
 
	Han stannade dock inte en längre tid i Kengis utan
	flyttade kengishammaren med två härdar längre 
	neråt och inrättade järnbruk i Turtola = Svanstein 
	som byn efteråt kallats.
 
	Att det kallades för Svanstein berodde på att 
	hans hustru bar flicknamnet Svanberg och han 
	själv Steinholtz och av dessa två efternamn 
	kopplades sålunda Svan och Stein till 
	sammansatt byanamn.
 
	Steinholtz dog år 1780 och sterbhuset sålde 
	bruket åt en herre från Värmland vid namn 
	Olof Ekström. 
	Han gick dock i konkurs år 1821 men hans son 
	Jonas Ekström tog över bruket i sitt namn och 
	fortsatte driften.

	Han ägnade dock stort intresse för jordbruk och 
	bedrev lantbruk i ganska stor omfattning. 
	Han dog år 1833 och ligger begraven i Kengis
	 kyrkogård där en träkors har stått som 
	minnesmärke över hans gravplats.
 
	Åren 1833 – 1855 ägdes Kengis bruk av ett bolag
	men år 1855 övertogs bruket av en värmlänning 
	som hette Karl Sohlberg.
	Han fortsatte med bruket men den 1 juni 1879 
	brann dock bruket med intilliggande sågverk ner 
	och där avstannar järnhanteringen för gott i Kengis.

	Antecknat efter William Snell,s tal i 
	hembygdsfesten 
Start