Start	Kaunisvaara kvarn.

	Av P.J. Niemi

	Den första kvarnen s.k. "napaamully" tillhörde
	Isak Vilhelm Karlström (Vittikko-Iisko) och
	Fredrik Lantto.
	Den var något ovanför det senare kvarnstället och 
	forsen här kallades för"myllyn-niska".
	
	En spångväg ledde hit från byn, anlagt av byamän
	i Sahavaara = södra Kaunisvaara på vilken man 
	bar kornen och det färdiga mjölet i säckar på rygg,
	när det var sommartid eller innan myrarna fröso till.
	
	Denna kvarn brann dock ned en morgon strax 
	efter att Lanttos Feegi (Fredrik) kommit därifrån.

 	På initiativ av Johan Harju (Harjun Juho), Christian
	Karlström (Antin Kristo), August Aro-Mettävainio
	(Mettävainion Aage), Levi Lantto (Kankaan Leevi)
	samt Lorens Niemi (Vittikkon Loore), byggdes en 
	ny modernare kvarn.

	Man anlitade från Motala-verken en verkmästare
	som ledde arbetet vid företaget.
	Han bodde under byggnadstiden hos Johan och
	Isak Harju.

	Eugenia Aro-Vesterberg förestod mathållningen
	för denne.
	Man fick hämta matvarorna dåförtiden från 
	Övertorneå med häst ty andra kommunikations-
	medel hade man ej.

	Arbetslönen till verkmästaren utanordnades genom
	Pajala Sparbank med aktieägarna = bönderna som
	borgensmän.               

	Vid uppbyggandet deltogo Fridolf Karlström
	(Karhaakan Friidi), Gustav Rantatalo
	(Ranta Gusto), Albin Mettävainio (Aage) m. fl.
	I daglön fick man kr. 3:- och arbetstiden var från
	kl. 7.00 till 19.00.

	I regel bestod den vanliga kosten dåförtiden av 
	kornbröd, smör och mjölk eller långfil samt kött.

	70 - 75 :- kostade en slaktko (fullvuxen),
	en kanna långfil = 2 1/2 liter kostade 25 öre,
	10 öre mjölk per liter,
	kött i lösvikt 25 - 30 öre/kg,
	samt smör/kg kr. 1:50. 

	Av P.J. Niemi
	
	Kvarnen
	
Start