Namnregister

	Sid 3	Aro nr. 1 (Aro = erämaa "ödemark")
		(Johan utnämndes till nämndeman: 12:e man)
		(Tog Aro till efternamn)

	Aro Johan Johanss. f.1807 3/8, d.1877 12/1
	g.1832 31/3 m.Brita Stina Mickelsd Snäll fr.Erkheikki
	  f. 1807 /  , d. 1877 / 
	(Brita Stina kom 1820 till Johan som piga men blev 
	  12 år senare gift m. honom)

	Deras barn
	1. x- Johan Petter f.1833 1/2, d.1892
	  (bos. i Rantatalo, Erkheikki efter vilken 
	  Juhon-Pieti blev till)
	  g  /  m. Eva Kajsa Olsd f. 1833 /  , d

	  (d.f. Olof Persson Rantatalo f.1803 o.
	  Sara Olsd f.1805)

	2. Isac f. 1834 / , d. 1834 / 

	3. Fredric (Aron-Feetto) f.1835 16/8, d.1905 

	1:a ä g.1858 16/8 m. Caisa Sophia Tornberg Svanstein 
	  f. 1835 17/7, d 1883 7/3
	2:a ä g. /  m. Fredrica Erkki, Erkheikki f. 1846

	4. Lena Caisa f. 1838 / , d. 1838 / 

	5. Eva Johanna f. 1846 /  , d. 186_

	6. Maria Matilda f. 1848 / , d. 1869 25/1

	Anm. Barn nr 1 x- Johan Petter har timrat Hjalmar
	 Mäkis bostadshus. 
	Eva Kaisa Olsd var dotter till Olof Persson 
	Rantatalo 
	f.1803 , d. o.h.h. Sara Olsd f 21805  d.

		Namnregister